Tillverkar, automatiserar & underhåller

Specialtekniks historia

SpecialTekniks historia började 1962 då Käglinge byggnadssmide AB startades av Åke Petersson, Nils Stenbeck och Bohlin Johansson. Som namnet antyder var det byggnadssmide som man ägnade sig åt. Efter några år var man uppe i ett 20-tal anställda i den lilla verkstaden i Käglinge.

Tidigt började man göra olika jobb till livsmedelsindustrin där Pågen snabbt blev en stor kund. Från att i början bara gjort rena smidesjobb fick Käglinge-pojkarna, på grund av sin duglighet, även börja bygga transportörer och andra maskinlösningar.

År 1975 uppstod en splittring i bolaget då Bohlin Johansson ville gå sin egen väg. Då klev Åkes bror Ingvar  in som partner och företaget antog det nya namnet ÅNI Mekaniska AB(se bild1). Detta passade bra då verksamheten breddats och inte längre enbart innehöll byggnadssmide.

Åke, Nils och Ingvar växte snart ur den gamla verkstaden och flyttade därför 1978 in i en ny i Fosie industriby i Malmö, där vi än i dag har en del av vår verksamhet. Verkstaden har byggts till i omgångar, 1981 då det andra skeppet byggdes och sen 1991 då den senaste delen blev klar (se bild 2).

Redan på 60-talet var Pågen AB en av våra största kunder. Dess dåvarande ägare Thor Påhlsson såg hur duktiga vi var och gick in som delägare i bolaget 1986 då Nisses del av bolaget blev fri då han gick i pension.​​

År 1996 går Å-et i ÅNI, Åke i pension. Under 2000-talet förvärvar ÅNI flera bolag för att förstärka byggnadssmidet och El-sidan, där man tidigare bara hyrt in all personal. Under de senaste åren har vi förvärvat två bolag. Först Wirén & Persson AB som integrerats i vår verksamhet i Malmö och tillfört maskiner och kunnande var det gäller plåtbearbetning. Under 2011 köptes IG-Mekano AB in som är stora på legotillverkning i CNC-maskiner. IG-Mekano har idag bytt namn till SpecialTeknik verkstad AB (SPV) och är ett dotterbolag till oss.

År 2004 drog vi på initiativ från vår ägare Påhlsson-familjen igång verksamheten i Göteborg. I början låg allt fokus här på uthyrning av personal för drift och underhåll till Pågen men från 2006 började en verkstad byggas upp som idag bygger specialmaskiner till framför allt livsmedelsindustrin.

År 2006 gick Ingvar i pension och vi byter namn till SpecialTeknik AB, som vi internt ofta förkortar SPT.

Från 2008 och fram till 2012 växte SPT mycket kraftigt och vi var som mest 175 anställda. Detta berodde dels på att IG Mekano köptes upp men även på en stor satsning på tungt skärande bearbetning i Malmö samt stora projekt i Göteborg. Efter vissa strategiska beslut under 2012 så minskades organisationen successivt i etapper där bland annat avdelningen för byggnadssmide lades ner 2014 och därmed markerade slutet för det som en gång var fröet till det som senare skulle bli Specialteknik nämligen Käglinge byggnadssmide AB.

Den 31 december 2013 förvärvade Pågengruppen AB samtliga aktier i Specialpartner i Malmö AB som är Specialtekniks moderbolag och därmed blev vi en del av Pågen-koncernen.

Våren 2015 beslöt styrelsen att lägga ner alla avdelningar i Malmö. Verksamheterna med tungt skärande bearbetning och legotillverkningen hade under flera år gått med kraftig förlust och för att rädda bolaget fattades detta drastiska beslut. Totalt fick 75 anställda sluta.

När nu endast verksamheten i Göteborg var kvar hade företaget 29 anställda på de två avdelningarna Specialmaskiner och service och underhåll. Verksamheten var mycket framgångsrik när den nu inte längre tyngdes av det tidigare förlustdrabbade Malmö.

I början på sommaren 2016 beslöts att Pågen skulle göra ett övertagande av hela service- och underhållsavdelningen på Specialteknik. Den 1 september gick avdelningen över och kvar blev nio anställda på avdelningen Specialmaskiner.

På den resan som började för 55 år sedan har vi gått från att ha varit en ren byggnadssmidesfirma till ett bolag med en verkstad med avancerad maskinbearbetning, maskinkonstruktion, montage samt tjänster för industriservice. Det är också inom dessa områden som vi är riktigt kompetenta och satsar inom framöver.

​Vi är certifierade​

Läs mer »

SpecialTeknik i Sverige AB​ - Göteborg

Olof Asklunds gata 18 • 421 30 Västra Frölunda

Tel: 031-350 40 11

kontakt@specialteknik.se ​​