Tillverkar, automatiserar & underhåller

​Policyer

Kvalitetspolicy

På Specialteknik i Sverige AB arbetar vi gemensamt för att ge alla våra kunder och intressenter, produkter och tjänster i den kvalitet som just de har rätt att förvänta sig. Egenskaper som rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris är för oss en självklarhet.

Vi strävar ständigt mot att fortlöpande förbättra oss, så att vi genom vårt kunnande och vår kompetens alltid kan ge gamla och nya kunder ett mervärde genom att samarbeta med oss.

Med modern teknik, IT-stöd och hantverksskicklighet tillverkar vi specialmaskiner och maskindelar som alla medarbetare på Specialteknik i Sverige AB skall kunna känna sig stolta över. Utöver detta hyr vi även ut välutbildade och erfarna tekniker för industriservice.

Vi uppnår detta genom att:

• Sätta kundernas och intressenters krav, önskemål och förväntningar i högsätet.

• Bedriva ett levande och offensivt förbättringsarbete.

• Bistå kunderna med vårt yrkeskunnande och vår erfarenhet.

• Ständigt förbättra, förfina och effektivisera våra processer och medarbetarnas arbetsinsats.

• Engagera och utbilda samtliga medarbetare i våra policyers anda.

• Arbeta strukturerat med underhåll av vår maskinpark och utrustningar.

• Arbeta ständigt med att utveckla samarbetet med våra leverantörer och andra intressenter.

• Revidera och utveckla arbetet med vårt ledningssystem för kvalitet.

Genom att arbeta med ovanstående punkter vårdar vi en lång tradition av unikt verkstadskunnande som är grunden till framgång, utveckling och tillväxt för vår organisation, våra medarbetare och våra kunder.

Miljöpolicy

Specialteknik i Sverige AB är ett företag som tillverkar specialmaskiner och maskindelar samt hyr ut tekniker för industriservice. Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön och därigenom skydda densamma. Genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete med miljöfrågor ska vi ständigt förbättra hela verksamhetens miljöprestanda och förebygga föroreningar. Vi arbetar för att ur miljösynpunkt vara ett föredöme och därigenom påverka och inspirera andra att följa samma mönster.


Vi arbetar fortlöpande med att minska användningen av miljöfarliga oljor och skärvätskor och återvinna vårt metallavfall och emballage. Vi säkerställer även att gällande miljölagar identifieras och följs, samt övriga föreskrifter och krav som vår verksamhet berörs av.

Detta uppnår vi genom att:

• välja miljöanpassade och resurssnåla tillverkningsmetoder i våra processer när vi investerar i ny utrustning.

• att undan för undan byta ut äldre komponenter och maskiner till sådana med bättre miljöprestanda, till exempel för att minska förbrukningen av skärvätskor, oljor och energi.

• engagera alla medarbetare i miljöarbetet för att åstadkomma förbättringar.

​Vi är certifierade​

Läs mer »

SpecialTeknik i Sverige AB​ - Göteborg

Olof Asklunds gata 18 • 421 30 Västra Frölunda

Tel: 031-350 40 11

kontakt@specialteknik.se ​​