Tillverkar, automatiserar & underhåller

Nyheter

2017-12-05

​Rörmagasin

Som konstruktörer och tillverkare av kundanpassade maskiner har vi just färdigställt ett magasin till en produktionslina för bränslerör. Magasinet fylls på manuellt och en robot plockar sen rördelarna för montage. Detta är ett mindre jobb men är ett bra exempel på där vi tar kundens idé till färdig produkt.

2017-10-31

​Tömningsmaskin för piller

Sedan 2014 har vi och kunden Laccure arbetat med att utveckla en tömningsmaskin för piller till läkemedelsindustrin. Vi har under resans gång tagit fram ett flertal prototyper för att testa olika funktioner.
Utmaningarna på vägen har varit många men bara grundförutsättningen att maskinen är placerad i en frysbox med -45°C på termometern har fått våra konstruktörer att arbeta sig varma.

Det har varit ett mycket lärorikt projekt då vi fått tänka nytt och genom tester pröva oss fram till lösningar med vår kund. Nu drygt tre år efter att projektet initierades börjar det bli klart för att sättas i skarp produktion.

2017-10-03

Lärling

Som första företag inom Industriarbetsgivarnas avtalsområde SVEMEK prövar vi en gymnasial lärlingsanställning under två terminer. Möjligheten öppnades i och med det nya avtal som slöts i somras mellan IF Metall och Industriarbetsgivarna. Vi ser detta som en tillfälle att dels tillgodose vårt eget personalbehov men även att förmedla all den kunskap vi besitter till nästa generation. Vi önskar nu Weinacht Hansen välkommen till oss.

2017-09-29

​Maskin för test och spolning

Autotube AB i Varberg hade en idé om en maskin för trycktestning och spolning av bränslerör upp till 500 bar. Utifrån denna idé tog vi fram ett koncept, gjorde en konstruktion och tillverkade delar. Maskinen monterades, testades och CE-märktes i vår montagehall och fraktades sedan till kunden i Varberg där den installerades. I det här projektet samarbetade vi med Status Automation, som hade ansvar för el och programmering.

​2017-06-26

​Nu är vi ISO-certifierade

Under första halvåret 2017 arbetade vi fram rutiner och material för en ISO-certifiering. Då vi redan hade mycket på plats genom vårt 5S-arbete gick processen relativt enkelt. Till vår hjälp hade vi dessutom företaget Certway som stöttade i de svåraste delarna. Den 26 juni fick vi sen vårt certifikat från Tüv Nord mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

SpecialTeknik i Sverige AB​

Olof Asklunds gata 18 • 421 30 Västra Frölunda

Tel: 040 642 49 00

kontakt@specialteknik.se ​​